4 stappen voor als je jouw lening niet meer kan betalen

Iedereen heeft wel dromen en projecten waarvoor je een financieel duwtje in de rug nodig hebt. Een auto, een woning of een nieuw interieur. Als wil je jouw spaarboekje niet wilt plunderen voor deze projecten, kan je ook een lening aanvragen. Hoewel dat tegenwoordig heel gemakkelijk gaat, is de afbetaling ervan soms een ander verhaal. Welke stappen moet je ondernemen als jij plots jouw lening niet meer kan terugbetalen?  

  1. Contacteer zo snel mogelijk je kredietgever

Heb je moeilijkheden om je lening terug te betalen? Dan is het best om zo snel mogelijk je kredietgever te informeren. Je schuld niet kunnen aflossen is immers niet alleen vervelend voor jou, maar ook voor de kredietgever die vreest zijn geld niet te zullen terugzien. 

Het is dan ook in het voordeel van de bank dat ze zo snel mogelijk een oplossing vinden voor jouw betalingsproblemen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een tijdelijke uitstel van betaling of een verlenging van je looptijd voorstellen. Bij dat laatste betaal je dan wat langer jouw lening, maar los je maandelijks lagere bedragen af. 

Je kredietgever contacteren doe je best per aangetekende brief. Vervolgens kan je een afspraak plannen met je financiële adviseur. Let op dat bij serieuze achterstallige betalingen de bank dit moet doorgeven aan de Nationale Bank van België. Dan kom je op de zwarte lijst van wanbetalers terecht, waardoor het in de toekomst voor jou moeilijker zal zijn om een lening af te sluiten. 

  1. Ga in schuldbemiddeling

Als je zelf niet tot een oplossing kan komen met je financiële instelling, is de volgende stap schuldbemiddeling. Hiervoor kan je naar het OCMW in jouw gemeente of het CAW in jouw regio stappen. De aangestelde schuldbemiddelaar zal dan in jouw plaats onderhandelen met de bank. Ze kunnen bijvoorbeeld een wijziging van je terugbetalingsvoorwaarden of een verlaging van de rentevoet voorstellen. 

De bemiddelaar is ook op de hoogte van je inkomsten, kosten en schulden, waardoor deze rekening zal houden met je financiële situatie om een overeenkomst te vinden. Het compromis waarin alle verplichtingen staan opgelijst, wordt vervolgens zowel door jou als door je bank ondertekend. 

  1. Doe beroep op de collectieve schuldenregeling

Heeft ook de schuldbemiddeling jou geen oplossing gebracht? Dan kan je nog overgaan tot een collectieve schuldenregeling. Dit is wel enkel bedoeld voor personen die ernstige financiële moeilijkheden hebben om hun krediet af te betalen. 

De procedure vindt plaats voor de arbeidsrechtbank en eerst moet de rechter beslissen of je ervoor in aanmerking komt. Als dat zo is, zal een schuldbemiddelaar jouw inkomen innen en beheren. Je krijgt dan enkel het geld dat nodig is om jouw huishouden te beheren. Positief is dat de rechter jouw schuld of een deel ervan kan verminderen of kwijtschelden.

  1. Gebruik je verzekering

Als je financiële problemen hebt omwille van baanverlies of een overlijden, dan kunnen de verzekeringen die je hebt afgesloten bij je lening jou helpen. 

Eerst en vooral is er de schuldsaldoverzekering die zorgt voor de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van jouw krediet wanneer je overlijdt voor dat is afbetaald. Je nabestaanden zijn zo beschermd bij je overlijden en moeten zich geen zorgen meer maken over de afbetaling. Het is mogelijk om dit type verzekering bij je consumentenkrediet af te sluiten, maar het wordt meer gedaan bij een hypothecaire lening. Gezien dit een grote lening betreft, stellen de meeste banken dit immers als voorwaarde om je het geld te lenen. 

Daarnaast geven ook de Vlaamse en Waalse overheden een gratis verzekering voor de terugbetaling van je lening als je jouw baan verliest of onvrijwillig arbeidsongeschikt bent. Deze verzekeringen zijn wel enkel van toepassing op hypothecaire leningen en onder bepaalde voorwaarden. Controleer deze goed op voorhand! 

Personnel (de redactie) is het kloppende hart van de redactie van Storesquare.be. Dit getalenteerde team van schrijvers, redacteuren en contentmakers staat garant voor de hoge kwaliteit en diversiteit van de inhoud op het platform.