//

Belastingaangifte: 10 slimme bespaartips

Belastingaangifte doen is een vervelend klusje. Toch loont het om er even goed voor te gaan zitten. Want als je het slim speelt kun je veel geld besparen. We zetten tien tips voor je op een rij.

Veel aftrekposten zijn het afgelopen decennium flink versoberd. Toch bestaan er nog steeds interessante posten die je in mindering kunt brengen op je inkomen. Ook kun je door slim te schuiven met geld het nodige besparen.

1. Eigen woning? Veel aftrekposten

Heb je een eigen woning, dan trek je de hypotheekrente natuurlijk al af van je inkomen in box 1. Daarnaast mag je ook alle kosten aftrekken die je hebt moeten maken om die hypotheek te krijgen of over te sluiten.

Denk bijvoorbeeld aan taxatie- en advieskosten, notariskosten voor de hypotheekakte, afsluitprovisie en de kosten voor de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ook een eventuele boeterente bij rendemiddeling of oversluiten van de hypotheek is aftrekbaar.

2. Trek schulden af van je vermogen

Was je vermogen op 1 januari 2020 hoger dan 30.846 euro, dan moet je hierover vermogensbelasting betalen in box 3. Hiervan mag je eventuele schulden aftrekken.

Dit zijn niet alleen leningen, maar bijvoorbeeld ook studieschulden (mits die niet kunnen worden omgezet in een gift), ten onrechte ontvangen toeslagen die je moet terugbetalen, een schuld door een schenking op papier of verschuldigde erfbelasting. Stond je afgelopen jaar weleens rood, noteer dan de bedragen, want ook dit telt mee als schuld.

3. … en vergeet groene beleggingen niet

In box 3 zit nog een andere interessante aftrekpost: groene beleggingen. Beleg je in een officieel erkend groenfonds, dan krijg je een extra vrijstelling voor de vermogensbelasting. Deze bedraagt 59.477 euro. Heb je een fiscaal partner, dan mag je dit bedrag verdubbelen.

Daar blijt het niet bij: je krijgt ook nog een korting op de inkomstenbelasting van 0,7% over het saldo op deze groenrekening tot 59.477 euro (of dubbel zoveel met een fiscaal partner).

4. Geef giften aan goede doelen op

Wist je dat je ook donaties aan goede doelen mag aftrekken van je inkomen? Voorwaarde is wel dat het goede doel door de fiscus is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Maar voor je te vroeg juicht: er geldt wel een drempel. Alleen als alle giften tezamen hoger zijn dan 1% van je drempelinkomen, met een minimum van 60 euro, kom je voor giftenaftrek in aanmerking. Het bedrag boven die drempel is dan aftrekbaar.

5. Ouderalimentatie vormt een interessante aftrekpost

Betaalde partneralimentatie mag je aftrekken van je inkomen, tegen maximaal 46%. In sommige gevallen zijn ook een afkoopsom van alimentatie aan je ex-partner en opgegeven eigenwoningforfait aftrekbaar.

Sta je aan de andere kant van de lijn – en ontvang je dus ouderalimentatie – bewaar dan goed alle bonnetjes van kosten die je hebt moeten maken om de (afkoopkoopsom van de) ouderalimentatie te ontvangen of te houden. Denk bijvoorbeeld aan advocaatkosten, eventuele incassokosten en belkosten.

Betaalde kinderalimentatie is helaas niet aftrekbaar.

6. Met het OV naar je werk? Trek een vast bedrag af

Wie met het openbaar vervoer naar zijn werk reist, mag hiervoor een vast bedrag aftrekken, mits de afstand groter is dan 10 kilometer. De hoogte van het bedrag hangt af van de afstand en het aantal keren dat je reist.

Heb je vanwege de coronapandemie noodgedwongen veel thuis gewerkt, maar liep je OV-abonnement door, dan geldt de aftrek nog steeds, zolang het abonnement doorliep.

7. Let op de overige aftrekposten

Naast de bovengenoemde aftrekposten zijn er nog meer kosten die je mag aftrekken van je inkomen.

Denk bijvoorbeeld aan studiekosten voor een studie of cursus voor je werk of een toekomstig beroep. Het lesgeld en verplichte leermiddelen (zoals studieboeken en gereedschap) mag je aftrekken. Veel andere kosten helaas niet, zoals de rekening voor de aanschaf van een computer, reiskosten en de inrichting van je studiekamer. Bovendien geldt er een drempel van 250 euro.

Met een drempel heb je ook te maken als je ziektekosten wil aftrekken. Dit is een inkomensafhankelijke drempel, die voor een modaal inkomen al kan oplopen tot meer dan 500 euro. Je mag alleen zorgkosten aftrekken die niet worden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan de nota van de tandarts of de fysiotherapeut waarvoor je je niet apart hebt verzekerd. Of aan voorgeschreven medicijnen, een voorgeschreven dieet en sommige hulpmiddelen, zoals een gehoorapparaat.

8. Verdeel aftrekposten en vermogen slim

Als je een fiscaal partner hebt, mag je de aftrekposten onderling verdelen, zoals de hypotheekrente, zorgkosten, studiekosten en giften. Je mag zelf bepalen hoe je de verdeling uitvoert. Dit hoeft dus niet fifty-fifty.

Een handige vuistregel hierbij is dat je de aftrekposten van het hoogste inkomen aftrekt en de bijtellingen juist bij het laagste inkomen optelt. Maar dit is niet altijd de beste verdeling. Je kunt in het aangifteprogramma van de fiscus verschillende opties uitproberen, om te checken welke verdeling voor jullie het best uitpakt.

Ook het vermogen mag je naar eigen inzicht verdelen.

Door slim te schuiven met bepaalde posten kun je veel geld besparen.

9. Doe voor 1 mei aangifte

Als je na 1 mei aangifte doet, moet je over een beperkte periode (van 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag) 4% belastingrente betalen. Dat is natuurlijk zonde van het geld. Doe daarom aangifte voor 1 mei.

10. Wisselende inkomsten? Overweeg belastingmiddeling.

Schommelen je inkomsten nogal fors, omdat je bijvoorbeeld bent ontslagen, een ontslagvergoeding hebt gekregen, minder of juist meer bent gaan werken of als ZZP-er een wisselende omzet hebt gedraaid, dan kun je overwegen om de Belastingdienst te vragen om middeling.

Je inkomen van drie aaneengesloten jaren wordt dan bij elkaar opgeteld en door drie gedeeld. Op basis van dit nieuwe, gemiddelde jaarinkomen, stelt de fiscus dan een nieuw bedrag vast. Het verschil krijg je dan terug, na aftrek van een drempel van 545 euro.

Personnel

Personnel (de redactie) is het kloppende hart van de redactie van Storesquare.be. Dit getalenteerde team van schrijvers, redacteuren en contentmakers staat garant voor de hoge kwaliteit en diversiteit van de inhoud op het platform.