Wat is het verschil tussen een percentage en een percentielscore?

woman budgeting her bills
Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

Als je werkt met gegevens en statistieken, is het belangrijk om het verschil te begrijpen tussen een percentage en een percentielscore. Beide zijn belangrijke meeteenheden in de statistiek en kunnen in verschillende contexten worden gebruikt. In dit artikel zullen we uitleggen wat een percentage en een percentielscore zijn, hoe ze verschillen en hoe ze worden gebruikt in de praktijk.

Wat is een percentage?

Een percentage is een getal dat aangeeft hoeveel delen van een geheel of totaal aantal er zijn. Het wordt vaak uitgedrukt als een fractie van 100. Bijvoorbeeld, als er 80 van de 100 studenten slagen voor een examen, dan is het slagingspercentage 80%.

Hoe wordt een percentage berekend?

Om een percentage te berekenen, deel je het deel door het geheel en vermenigvuldig je het resultaat met 100. Bijvoorbeeld, om het slagingspercentage te berekenen, deel je het aantal geslaagde studenten door het totaal aantal studenten en vermenigvuldig je het resultaat met 100.

Voorbeeld van het gebruik van een percentage

Een voorbeeld van het gebruik van een percentage is bij het bepalen van de slagingspercentages van studenten op een school. Als er 500 studenten op de school zijn en er slagen 450 studenten voor een examen, dan is het slagingspercentage 90%.

Wat is een percentielscore?

Een percentielscore is een maat die aangeeft hoeveel procent van de waarnemingen in een dataset lager zijn dan een bepaalde waarde. Het is een manier om te rangschikken en vergelijken van individuele waarnemingen met de rest van de dataset.

Hoe wordt een percentielscore berekend?

Om een percentielscore te berekenen, rangschik je eerst de waarnemingen in volgorde van klein naar groot. Vervolgens kun je de percentielscore berekenen door te kijken naar het percentage van waarnemingen die lager zijn dan de waarde die je interesseert. Bijvoorbeeld, als de percentielscore van een student 80% is, dan betekent dit dat 80% van de studenten even goed of lager als jij gescoord hebben.

Voorbeeld van het gebruik van een percentielscore

Een voorbeeld van het gebruik van een percentielscore is bij het bepalen van de prestaties van studenten op een gestandaardiseerd examen. Stel dat er 100 studenten het examen hebben afgelegd en hun scores zijn gerangschikt van laag naar hoog. Als de percentielscore van een student 90% is, betekent dit dat zijn of haar score hoger is dan 90% van alle andere scores op het examen.

Belangrijkste verschillen tussen een percentage en een percentielscore

Het belangrijkste verschil tussen een percentage en een percentielscore is dat een percentage aangeeft hoeveel delen van een geheel er zijn, terwijl een percentielscore aangeeft hoeveel procent van de waarnemingen in een dataset lager zijn dan een bepaalde waarde. Percentielscores zijn daarom vaak nuttiger bij het vergelijken van individuele waarnemingen met de rest van de dataset.

Wanneer moet je een percentage gebruiken?

Een percentage is handig wanneer je wilt weten hoeveel delen van een geheel er zijn, zoals bij het bepalen van het slagingspercentage van studenten op een school of het bepalen van de winstgevendheid van een bedrijf.

Wanneer moet je een percentielscore gebruiken?

Een percentielscore is handig wanneer je individuele waarnemingen wilt vergelijken met de rest van de dataset, zoals bij het bepalen van de prestaties van studenten op een gestandaardiseerd examen of het bepalen van de rangorde van salarissen binnen een bedrijf.

Hoe kun je percentages en percentielscores vergelijken?

Hoewel percentages en percentielscores beide nuttige meeteenheden zijn, kun je ze niet direct met elkaar vergelijken. Percentielscores zijn bijvoorbeeld nuttiger bij het vergelijken van individuele waarnemingen, terwijl percentages nuttiger zijn bij het bepalen van het aantal delen van een geheel.

Wat is de betekenis van de mediane percentielscore?

De mediane percentielscore is het midden van de dataset en geeft aan welk percentage van de waarnemingen lager is dan de helft van de dataset. Dit is een nuttige maatstaf bij het bepalen van de centrale tendens van een dataset.

Wat is de betekenis van de gemiddelde percentielscore?

De gemiddelde percentielscore geeft het gemiddelde percentage van de waarnemingen in de dataset aan. Dit is een nuttige maatstaf bij het bepalen van de gemiddelde prestaties van een groep.

Wat is de betekenis van de maximale en minimale percentielscore?

De maximale percentielscore is het hoogste percentage in de dataset en geeft aan hoeveel procent van de waarnemingen lager zijn dan de hoogste score. De minimale percentielscore is het laagste percentage in de dataset en geeft aan hoeveel procent van de waarnemingen lager zijn dan de laagste score.

Kan een percentielscore hoger zijn dan 100%?

Nee, een percentielscore kan niet hoger zijn dan 100% omdat het aangeeft welk percentage van de waarnemingen lager zijn dan de waarde van interesse. Het hoogste percentage dat je kunt hebben is dus 100%.

Wat is de relatie tussen percentielscores en normale verdeling?

Percentielscores worden vaak gebruikt bij het werken met normale verdelingen, die symmetrisch zijn en een bekende vorm hebben. Bij een normale verdeling heeft bijvoorbeeld 68% van de waarnemingen een percentielscore tussen 16% en 84%, terwijl 95% van de waarnemingen een percentielscore tussen 2,5% en 97,5% heeft.

Personnel

Personnel (de redactie) is het kloppende hart van de redactie van Storesquare.be. Dit getalenteerde team van schrijvers, redacteuren en contentmakers staat garant voor de hoge kwaliteit en diversiteit van de inhoud op het platform.